Webinar dla uczniów! Powtórka do egzaminu na MG19.

Zaproszenie na Webinarium Haas dla uczniów klasy III T. dnia 5.06.2020 / g. 12:00

Wsparcie przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie MG19.

Tematy :

TOKARKA / FREZARKA CNC

1. BHP dla centrum tokarskiego model ST-10, TL-1; centrum frezarskiego MINI MILL, VF-1, VF-2, TM-1P.

• bezpieczna obsługa obrabiarki (cykl drzwi, okulary, otwarta przestrzeń w przypadku innych typów maszyn, poprawność mocowania detali itp.).

• unikanie kolizji podczas obróbki.

• ewentualne zatrzymanie programu w sytuacjach awaryjnych (zawijające się wióry, wykruszenie się płytki skrawającej itp.).

• porządkowanie obrabiarki po wykonaniu obróbki - BHP.

2. Uruchomienie obrabiarki (tokarka, frezarka Haas - kolejność czynności).

3. Wczytanie programu NC do sterownika maszyny, wyszukanie programu z LISTY PROGRAMÓW.

4. Symulacja graficzna programu.

5. Zamocowanie narzędzi (nóż do toczenia zewnętrznego, wiertło, przecinak / frez palcowy, wiertło itp.).

6. Pomiar korektorów narzędziowych (płytka wzorcowa, kartka papieru, czujnik wysokości narzędzia, czujnik krawędziowy) zapis w oknie OFFSET bez zastosowania sondy).

7. Prawidłowe zamocowanie detalu (odpowiednie ustawienie w szczękach uchwytu w imadle).

8. Pomiar punktu zerowego detalu w przypadku zastosowania narzędzi pomierzonych ręcznie.

9. Sprawdzenie działania programu w trybie GRAFIKI.

10.Wykonanie obróbki automatycznej w trybie SINGLE BLOCK.

11. Zmiana wartości korektorów narzędziowych w wyniku błędów wymiarowych detalu.

12. Pomiary detalu po obróbce (różne narzędzia pomiarowe).

 

Tematy uzupełniające – dodatkowe:

• Budowa tokarki, frezarki CNC-podstawowe podzespoły.

• Punkty charakterystyczne tokarki, frezarki CNC.

• Omówienie sterowania obrabiarki, podstawowe funkcje, zasady programowania

 • Pomiar punktu zerowego detalu w przypadku zastosowania narzędzi pomierzonych sondą.

• Podstawy wykorzystania sondy pomiarowej.

• Definiowanie/ przesunięcie układu współrzędnych G54-G59.

• Błędy pomiarowe odczytu wymiaru.

• Wykonanie obróbki na przykładzie prostego detalu, dobór narzędzi, parametrów obróbki.

 

Link do udziału w szkoleniu dla uczniów :

https://abplanalp.clickmeeting.com/webinarium-dla-uczniow-wsparcie-przygotowania-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-w-zawodzie?ylid=3223c0b5-c43d-a607-aaf6-b6090a63036c

 

Do uczestnictwa w e-spotkaniu zapraszają :
Paweł MATEJAK
Członek Zarządu Abplanalp Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Adamik