Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

Etap pisemny

23.06.2020 roku

 

Kwalifikacja MG.19 godz. 1000-sala nr 18 - Technikum

 

Kwalifikacja: MG.19 godz.1000 – sala nr 17 - Technikum

 

Kwalifikacja MG.18  godz.1000– sala nr 5 - Technikum

 

Kwalifikacja MG.20 godz. 1000sala nr 14 – Branżowa Szkoła I stopnia

 

Kwalifikacja MG.20 godz. 1000sala nr 13 - Branżowa Szkoła I stopnia

Etap praktyczny

 

Technikum.                                                                                                                                          

Kwalifikacja MG.19

 

 01.07.2020

zmiana I godz. 800

 

zmiana II godz. 1200

 

zmiana III godz. 1600

 

02.07.2020

zmiana I godz. 800

 

zmiana II godz. 1200

 

zmiana III godz. 1600

 

Technikum.

Kwalifikacja MG.18

03.07.2020

zmiana I godz. 800

zmiana II godz. 1200

zmiana III godz. 1600

 

Szkoła Branżowa I stopnia

 

kwalifikacja MG.20

01.07.2020

zmiana I godz. 800

 

zmiana II godz. 1200

 

zmiana III godz. 1600

 

02.07.2020

zmiana I godz. 800

 

zmiana II godz. 1200

 

kwalifikacja MG.19

 

03.07.2020

zmiana I godz. 800

 

zmiana II godz. 1200

 

zmiana III godz. 1600

 

06.07.2020

zmiana I godz. 800

 

 

Termin zdawania egzaminu z części praktycznej do której jest przypisany uczeń na określonej zmianie dla każdego ucznia

przekaże wychowawca klasy.

 

     

 

   Dyrektor Szkoły

     Mariusz Kielar