Konsultacje dla maturzystów

Konsultacje dla maturzystów

Data

Przedmiot

Sala

Godzina

Nauczyciel

01.06.2020

Matematyka

Nr 18

10 00

Dorota Kubit

02.06.2020

Język polski

Nr 18

1000

Grażyna Twardzik

03.06.2020

Język angielski

Nr 18

1000

Elżbieta Niedzielska