budowa i naprawa pojazdów samochodowych

 • Rozwiązywanie testów z kwalifikacji M.18. ze strony https://kwalifikacjewzawodzie.pl/
 • Budowa hamulców tarczowych. Zalety, wady. Materiały stosowane na elementy układu
 • Hamulec postojowy. Sposoby uruchamiania. Elektryczny hamulec postojowy

 

 • Rozwiązywanie testów z kwalifikacji M.18. ze strony https://kwalifikacjewzawodzie.pl/
 • Zwalniacze (hamulec górski, retarder) Cel stosowania, w jakich typach samochodów stosowane, typowe rozwiązania konstrukcyjne.

Nowoczesne urządzeni a wspomagające hamulce. System BAS, Mercedes SBC (krótki 

 1. Budowa i naprawa  pojazdów samochodowych.
  1. Rozwiązywanie testów z kwalifikacji M.18. ze strony https://kwalifikacjewzawodzie.pl/
  2. Korektor siły hamowania.
 • Po co się go stosuje.
 • Gdzie jest  najczęściej montowany.
 1. Hamulce pneumatyczne .
 • Schemat (rysunek) z opisem jakie elementy wchodzą w skład. (strona 281 z książki  PDF „podwozia i nadwozia” Orzełowskiego którą udostępniłem w mailu z dnia 25 marca)
 1. Budowa i naprawa  pojazdów samochodowych.
  1. Rozwiązywanie testów z kwalifikacji M.18. ze strony https://kwalifikacjewzawodzie.pl/
  2. Zawieszenie pojazdu
 • Cel zastosowania zawieszenia
 • Masa resorowana i nieresorowana
 • Cel zastosowania amortyzatorów
 • Cel zastosowania stabilizatora

Napisać krótko w kilku zdaniach na każdy podpunkt.

 1. Budowa i naprawa  pojazdów samochodowych.
  1. Rozwiązywanie testów z kwalifikacji M.18. ze strony https://kwalifikacjewzawodzie.pl/
  2. Zawieszenie pojazdu
 • Zawieszenie Macphersona  napisz z jakich elementów się składa
 • Zawieszenie wielowahaczowe zapoznaj się ze zdjęciami zawieszeń audi A4/A6 mercedes tył, BMW tył,

27-30 kwietnia

 1. Rozwiązywanie testów z kwalifikacji M.18. ze strony https://kwalifikacjewzawodzie.pl/
 2. Tylne zawieszenie pojazdu
 • Belka skrętna, wahacze wleczone.  Zapoznaj się z budową na przykładowych rysunkach.  Naszkicuj do zeszytu  schemat belki skrętnej.  Str 211
 1. Elementy sprężyste zawieszenia.
 • Wymień jakie występują metalowe elementy sprężyste. (str 189-197 Budowa i naprawa poj sam Orzełowskiego).
 • Narysuj przekrój tulei metalowo gumowej ze strony 197