pracownia programowania maszyn CNC gr. I i II

 

 

Data Klasa Przedmiot Temat lekcji

16.03.2020r.

16.03.2020r.

2 T  Prac.prog.CNC  Tworzenie rysunku warsztatowego dla danego programu

19.03.2020r.

20.03.2020r.

2 T  Prac.prog.CNC  Sporządzić programy z wykorzystaniem ciągów konturowych.
23.03.2020r. 2 T  Prac.prog.CNC  Geometria narzędzia
23.03.2020r. 2 T  Prac.prog.CNC  Zbiory wielkości korekcyjnych

26.03.2020r.

27.03.2020r

2 T 

Prac.prog.CNC 

Kompensacja promienia narzędzia

30.03.2020r.

2 T 

Prac.prog.CNC

Funkcje modalne i funkcje ważne tylko w bloku

30.03.2020r.

2 T 

Prac.prog.CNC

Przedstawienie i zastosowanie adresatów

30.03.2020r.

2 T 

Prac.prog.CNC

Funkcje pomocnicze

06.04.2020r.

2 T 

Prac.prog.CNC

Funkcje programowania DIN 66025

06.04.2020r.

2 T 

Prac.prog.CNC

Sterowanie punktowe z szybkim przesuwem G00

 20.04.2020r. 2 T  Prac.prog.CNC Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara G02
 20.04.2020r. 2 T  Prac.prog.CNC Interpolacja kołowa przeciwnie do wskazówek zegara G03 
 23.04.2020r

24.04.2020r

 2 T   Prac.prog.CNC Czasowy postój G04 
 27.04.2020r.   2 T    Prac.prog.CNC Zwolnienie G09 
 27.04.2020r.  2 T   Prac.prog.CNC Wywołanie podprogramu G22 
30.04.2020r 2 T  Prac.prog.CNC Powtórzenie części programu G23
4.05.2020r. 2 T Prac.prog.CNC Bezwarunkowa funkcja skoku G24
4.05.2020r. 2 T Prac.prog.CNC Przesuw do punktu wyjściowego obrabiarki G25

7.05.2020r.

8.05.2020r.

2 T Prac.prog.CNC Przesuw do punktu wymiany narzędzi G26

11.05.2020r.

2 T Prac.prog.CNC Nacinanie gwintu G33
11.05.2020r. 2 T Prac.prog.CNC Kompensacja promienia narzędzia G41/G42

14.05.2020r

15.05.2020r.

2 T Prac.prog.CNC Odwołanie kompensacji promienia narzędzia G40

18.05.2020r.

2 T Prac.prog.CNC Anulowanie przyrostowego przesunięcia punktu zerowego G53
18.05.2020r. 2 T Prac.prog.CNC Ustalenie punktu zerowego w układzie absolutnym G54

 21.05.2020r

22.05.2020r.

2 T Prac.prog.CNC Przyrostowe przesunięcie punktu zerowego G59

18.06.2020r

19.06.2020r.

2 T Prac.prog.CNC Wymiarowanie absolutne (od bazy) G90

UWAGA !!! 

Pracę należy wysłać na dysk wirtualny,  z każdego tematu należy zrobić notatkę odręcznie. Wykonać  zdjęcie lub skan i wysłać na wirtualny dysk lub wykonać dowolny program z  danymi g- kodami i go przesłać( program będzie dodatkowo punktowany) 

Kontakt : adamikrobert@wp.pl


https://account.box.com/login?redirect_url=%2Ffolder%2F0

LOGING: uczenzsjedlicze@wp.pl

Hasło: uczenZSjedlicze

 ( zadanie wykonać wałek wielostopniowy o dowolnych wymiarach  z zastosowaniem wszystkich zasad i norm podczas programowania maszn CNC)