język angielski

zagadnienia do samodzielnej realizacji:

Tematy lekcji:

       I.            Podręcznik Oxford Solutions elementary [zielony]

A postcard: writing exercises:

  1. str. 105/ zad. 2,4,5.
  2. Napisz pocztówkę z wakacji zad. 6/str. 105

     II.            PodręcznikOxford Solutions pre-inermediate [czerwony]

How do you feel? – feelings

  1. Str. 8/zad.1 Opis ilustracji w zeszycie,
  2. zad. 2 [przetłumacz słownictwo]
  3. zad. 10-11 [udziel odpowiedzi w zeszycie]

  III.            Reading comprehension: A life without pain

str. 14-15 / zad. 1,2,3,5,6,7,8