Obchody Dni Honorowych Krwiodawców

19 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 18-lecia Szkolnego Klubu HDK PCK.

Na wstępie Paweł Godek i Jakub Wilk – członkowie szkolnego Koła PCK, przedstawili kilka informacji na temat HIV i AIDS. Wręczono również nagrody Danielowi Uliaszowi i Kamilowi Lepuckiemu - laureatom szkolnego etapu II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Mam czas rozmawiać”,  zorganizowanego przez panią Patrycję Józefowicz – opiekunkę szkolnego koła PCK.

W tematykę HDK wprowadził wszystkich krótki film propagujący ideę dzielenia się najcenniejszym darem jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi.

Kacper Pasterczyk (IVT) podkreślił również, że „krwiodawstwo to określona postawa wobec drugiego człowieka, wobec życia. Nie oczekując nagrody Honorowy Dawca Krwi śpieszy z pomocą nieznanym chorym i ofiarom wypadków, dla których krew jest często jedynym, niezbędnym i niezastąpionym lekiem”.

Następnie Dawid Gajewski (III T) przedstawił kilka informacji na temat działalności szkolnego klubu HDK.

„Klub powstał w  2002 roku z inicjatywy pana Juliana Szmyda – wieloletniego Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Rafinerii Nafty Jedlicze.  Pierwszym opiekunem klubu był pan Mariusz Kielar również krwiodawca. Obecnie Szkolny Klub Honorowych  Dawców Krwi działa pod opieką pani Grażyny Twardzik i liczy 25 krwiodawców. Obecnymi  „szkolnymi rekordzistami” w ilości oddanej krwi są: Mateusz Iwanicki, Kacper Pasterczyk i Mateusz Wojnar.

 

Podczas uroczystości wręczono również nagrody laureatom szkolnego konkursu Sleeveface”, czyli ubierz się w książkę” .

 I miejsce – Jakub Lidwin, Sałaja Oskar, Michał Jasiński, Przemysław Furman  ( klasa III B)

II miejsce –  Sebastian Pieknik, Jakub Kuliga (klasa I) B

Wyróżnienie – Wiktor Jakieła, Krzysztof Berek (klasa II T)

 

Na koniec spotkania pani Grażyna Twardzik – opiekunka Samorządu Uczniowskiego przedstawiła podsumowanie I semestru szkolnego konkursu „SUPER UCZEŃ 2019/2020

 

SUPER UCZEŃ 2019/2020 – PODSUMOWANIE i SEMESTRU

lp

Imię i nazwisko

klasa

Punkty

1. 

Karol Len

I B

81

2. 

Sebastian Pieknik

I B

54

3. 

Jakub Lidwin

III B

50

4. 

Mateusz Zub

I TM

47

5.

Michał Dziura

I TM

46

6.

Mateusz Kosiek

I TM

41

7.

Kacper Pasterczyk

IV T

38

8. 

Jakub Kuliga

I B

35

9. 

Marcel Olszyk

I TM

33

10. 

Mateusz Wojnar

IVT

30

11 

Gabryś Wąsik

I TM

26

12. 

Szymon Nawrocki

I TM

25

13.

Sergiusz Buda

IV T

24

14. 

Mateusz Iwanicki

IVT

24

15.

Kacper Frączek

I TP

21

16.

Konrad Michniewski

IV T

21

17. 

Sławomir Jaskółka

III T

21

18.

Kacper Oparowski

I TB

20

19. 

Miłosz Lorens

I TP

20

20. 

Jakub Wilk

I TP

20