Certyfikowany operator HAAS CNC

Przy wsparciu firmy Abplanalp Sp. z o.o., oraz zaangażowaniu pana Pawła Matejaka - członka zarządu firmy Abplanalp Sp. z o.o. w  naszej szkole odbył  się kurs przygotowujący uczniów do egzaminu  na „Certyfikowanego Absolwenta HAAS CNC”.

 Uczestniczyło w nim 10 uczniów z  IV klasy w zawodzieTechnik Mechanik o specjalności operator obrabiarek skrawających.
Celem kursu było podniesienie kwalifikacji przyszłych absolwentów naszej szkoły, obejmujące programowanie i obsługę obrabiarek CNC firmy HAAS.
Kurs zakończył się egzaminem, który obejmował część teoretyczną - m.in. programowanie obrabiarek CNC i znajomość rysunku technicznego oraz część praktyczną - umiejętność obsługi tokarki CNC i frezarki CNC.

Wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zdali egzamin. Dzięki zdanemu egzaminowi uczniowie ci mogą umieścić w swoich CV, w punkcie kwalifikacje- tytuł: „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”.
Uzyskanie tytułu „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC” upoważnia również uczniów naszej szkoły do zamieszczenia swoich danych kontaktowych w zakładce „Znajdź Operatora CNC” na stronie internetowej firmy Abplanalp Sp. z o.o. (www.abplanalp.pl/).
Celem stworzenia w/w platformy jest pomoc firmom użytkującym maszyny CNC oraz operatorom i programistom obrabiarek CNC w bezpośrednim nawiązaniu kontaktu.

Firma Abplanalp Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem maszyn amerykańskiej firmy HAAS w Polsce. Od wielu lat wspiera ona kształcenie zawodowe  uczniów naszej szkoły, dzięki czemu uczniowie ci zdobywają umiejętności, pozwalające im łatwo znaleźć zatrudnienie w przemyśle. Trzeba podkreślić, że inicjatywa wspierania szkolnictwa zawodowego w takiej formie jest  jedynym tego typu projektem realizowanym w Polsce.

Prowadzący szkolenie:  mgr inż. Robert Adamik