Spotkanie z prokuratorem

9 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie uczniów naszej Szkoły
z przedstawicielem  Prokuratury Rejonowej w Krośnie.

Spotkanie  poprowadził  Pan   prokurator Grzegorz Kazimierski.

               Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: obowiązek szkolny nieletnich i młodzieży, używki, narkotyki, dopalacze, w świetle obowiązujących przepisów prawa, kradzieże, rozboje, stalking,cyberprzemoc, konsekwencje prawne  negatywnego  zachowania  oraz odpowiedzialność za swoje postępowanie.

               Po prelekcji uczniowie zadali prowadzącemu wiele pytań związanych

z odpowiedzialnością karną za popełnione czyny, wykroczenia, jak i możliwością zatarcia orzeczonych już wyroków.

Pan prokurator Grzegorz Kazimierski na wszystkie  pytania udzielił, rzetelnych odpowiedzi.

To spotkanie bez wątpienia powinno mieć wpływ na postępowanie  młodych ludzi, którzy znaleźli się w trudnych  sytuacjach życiowych.

Spotkanie z przedstawicielem prokuratury zorganizował nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Marek Słowik.