Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie zainicjowała w krośnieńskich i okolicznych szkołach ponadgimnazjalnych Konkurs Wiedzy Konsumenckiej.  Konkurs miał na celu propagowanie wśród nauczycieli i uczniów wiedzy o prawach konsumenckich.

 W ramach tego projektu przeszkoleni zostali nauczyciele, później uczniowie. Na koniec uczniowie odpowiadali na pytania testowe i w ten sposób zostali wyłonieni zwycięzcy. Podczas VI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego 13. maja 2019r podsumowano konkurs, a Starosta Krośnieński Jan Pelczar wręczył laureatom nagrody. Wśród zwycięzców znalazł się uczeń naszej szkoły Aleksander Lula.