Kolejny sukces Jakuba Lidwina, tym razem w powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej

W Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się  9.04.2019 r. XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Nasz uczeń Jakub Lidwin, który recytował utwór "Syberyjskie Anioły", zajął drugie miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.

Oficjalnego otwarcia konkursu, którego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz promocja lokalnych talentów, dokonał wicestarosta Andrzej Guzik i dyrektor ZS w Iwoniczu Leszek Zajdel w obecności nauczycieli, opiekunów, uczniów oraz jurorów.

Na przesłuchania zgłosiło się blisko 70 recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Jolanta Bajgier, Grażyna Ostrowska i Ewa Bukowiecka, oceniała interpretację, dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne wrażenia artystyczne.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono zwycięzców. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wręczali starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik i dyrektor szkoły Leszek Zajdel.

 Wyniki konkursu:

Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce: Karolina Borek – ZSGH Iwonicz Zdrój
II miejsce:  Joanna Ścibor – ZS Iwonicz
II miejsce: Jakub Lidwin – ZS im. AK w Jedliczu
III miejsce:  Joanna Wilk – ZS Iwonicz

Wyróżnienie: Angelika Paradysz – ZSGH Iwonicz Zdrój, Angelika Klepacz  – ZS Iwonicz

Serdecznie gratulujemy Jakubowi II miejsca w Konkursie.