Regulamin realizacji projektu

Regulamin realizacji projektu pn.
Program poprawy jakości kształcenia zawodowego  w ZS w Jedliczu