Znów zakwitły kasztany... Matura 2016 w Zespole Szkół im. AK w Jedliczu

  4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

   W tym roku szkolnym po raz drugi obowiązuje matura z nowej podstawy programowej, zgodnie z którą uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego

oraz do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę egzaminy

te należy zaliczyć na minimum 30% oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu

z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (tu wynik nie ma wpływu na zdanie matury).

Tegoroczni absolwenci technikum z naszej szkoły są pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad.

Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Powodzenia !!!

Prace maturalne sprawdzane są przez egzaminatorów zewnętrznych, którzy stosują jednolite w całym kraju kryteria oceniania według jednakowego schematu punktowania. Każda praca sprawdzona jest dodatkowo przez innego egzaminatora - specjalnie przeszkolonego weryfikatora. W ten sposób w całej Polsce zachowana zostaje jednolitość i obiektywizm oceniania.