Egzaminy zawodowe

Dlaczego egzamin kwalifikacyjny jest potrzebny?

 

  1. WPROWADZENIE

 

Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany od 2004 roku i wpisał się już na stałe w kalendarz roku szkolnego. Z dniem 1 września 2012 ro ku weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły szereg zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym w egzaminie, którego obecna nazwa to: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  Zmiany związane z realizacją celów kształcenia zawodowego – przygotowania uczniów  (i innych osób uczących się) do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się wciąż rynku pracy. W związku z tym w ramach zawodów wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje.

 

   2. CZYM SĄ KWALIFIKACJE?

 

Przez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez kręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, obowiązującego od roku szkolnego 2012/2013 wyodrębniono w poszczególnych zawodach jedną, dwie lub trzy kwalifikacje i oznaczono je odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3. W 193 zawodach zostały wyodrębnione 252 kwalifikacje.

Zawody jednokwalifikacyjne, których jest 98, to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Zawody dwukwalifikacyjne (72) i trój kwalifikacyjne (23) dominują głównie w technikum

Zawody z trzema kwalifikacjami – 23

Zawody z dwiema kwalifikacjami – 72

Zawody z jedna kwalifikacją – 98

 

Dyplom, który dostaniesz po zdaniu egzaminu daje mocna pozycje na rynku pracy. Nawet jeżeli nie będzie Ci potrzebny bezpośrednio po skończeniu szkoły, to może okazać się przydatny w przyszłości, kiedy będziesz zmieniać pracę, kiedy przeprowadzisz się do innej miejscowości lub wyjedziesz za granicę. Warto o tym pamiętać.

Życzymy sukcesów w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który jest przepustką w odpowiedzialnym, dorosłym życiu zawodowym.

Kalendarium

Środa, 2019-05-22

Imieniny: Emila, Neleny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4448338
  • Do końca roku: 223 dni
  • Do wakacji: 30 dni